LPB PISO WI-FI UNLOCKED VOUCHER CODE & PISOWIFI NOT UNLOCKED VOUCHER CODE LIFETIME CONFIG

What’s New In My Config?🤔

No Need To Hulog Piso On Wi-Fi
No Need Money
Unlocked Voucher Code & Not Unlocked Voucher Code
No Cap
No Block
Open For Data Connection And Wi-Fi Connection
Blocked Rooted Device
And
With Password Inside

How To Use This?🤔

1st.) Set Up Settings
Choose Dark Mode = For Your Eye Protection
Forward Dns = Should Be Enabled
Custom Dns = Should Be Enabled
Primary Dns = 1.1.1.1
Secondary Dns = 1.0.0.1
Base Tunnel = P2P – (stable)

2nd.) Import File/Config
Choose The File In The Folder That You’ve Download Earlier And Import 😊.

To Import This Ha Tunnel Plus The Version Should Be 1.1.1 😊

3rd.) Just Connect And Enjoy 😍.

Connected No Browse How To Fix?🤔

Try All Ports Not Only 443 😊.

And For The Server Choose Country Side Only 😊.

Piso Wi-Fi Lifetime Ha Tunnel Plus Lpb Unlocked Voucher Code [Ppd Supporter Link]
Link: https://vurl.com/A8gXl

Password: LPB UNLOCKED VOUCHER CODE

Note: This Lpb Unlocked Voucher Code Is On Cloudflare 😱.
And Can Be Unlocked Voucher Code In Lpb Only 😱.

Note: This Lpb Unlocked Voucher Code Is Not Supported In Mikrotik & Aztech 😢.

Piso Wi-Fi Lifetime Ha Tunnel Plus Piso Wi-Fi Not Unlocked Voucher Code [Ppd Supporter Link]
Link: https://vurl.com/B1jXY

Password: PISOWIFI

Note: The Config That I Uploaded Is Can Be Sniffted Because I Enable Mobile Data 😅.

Follow Me If This Is Working 😍😘.
PHC- ☠️ PROXYPIRATE ☠️

s U w E n – c O n f i g s SMÅRT-TNT-SÜN

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🙏 Ń Ö Ĺ Ö Ä D | N Ö P R Ò M Ö 🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 Mây 26 `2021 ( Wédnèsdáy )
🌟 Nápstérnètv cönfigs
🔰 Gígá Stôrîés ( EHi – KTR – ÔVPN )
🌟 ópén fôr wîfí & rôôtéd
🔰 STS ( NÔLÖÀD – Selected area )
🌟 DígîtáL ôcêàn SG server
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Good for :
✓ Facebóôk | messéngèr app
✓ browsing ( gôógle chrome )
✓ YóùTubé ( 1080 p )

NOTE :

✓ CDC Lang po pag no browse ..
✓ airplane mode mo pag ayaw mag Connect ..

created by : °°sUwEn°°

🆓 ŇØŁOAD/ĞS BYPASS: ĞTM-ŠTS-ÐiTO (ňpv2/ěhi/hč/hât/ktř/šks)

🆒 PRØMO: ĞTM-ŠTS (ëhi/ktř/šks/ōvpn/švi)
♨️ SÊRVERS: AWS |
Linode | XRAY | Gaming
🗓️ ÐURATION: 3 – 7 Days & Unknown Expiry
🆕 LATEST: ÐiTO & Ğlobe-ŤM Ğswitch 20mb BÝPASS (NØLOAD CØNFIGS)

☑️ ŃapsternetV (ňpv2)
☑️ HŤTP Înjectør (ėhi)
☑️ HŤTP Cűstom (hč)
☑️ KPŇ Tünnel Rëv (ktř)
☑️ Søcks HŤTP (šks)
☑️ ØpenVPN (øvpn)
☑️ ŠVŁ Injectør (śvi)
☑️ HÅ Tűnnel Plüs (hăt)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
║▌║▌║█│ŇOLOAÐ CØNFIGS│█║▌║▌║
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➠Sím: Ğlobe | ŤM | Şmărt | ŤNT | Sün | ÐiTO
➠Prømo: ŇOLOAÐ | ŇOPROMO | ĞSWITCH BYPÄSS
➠Cøuntry: 🇮🇳 🇩🇪 🇸🇬 🇯🇵
➠Êxpiration: 3 – 7 Day & Unknown Expiry
➠Ðownload Cønfigs Here: https://vurl.com/p96Wp
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
║▌║▌║█│PRØMO CØNFIGS│█║▌║▌║
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➠Sim: Ğlobe | ŤM | Şmărt | ŤNT | Sün
➠Prømos: ĞIGA Prømos/Gămetime/ŤNT MŁ10/WŘ10-ČOD10/FănAłiw/FB10-MŁ10/ĞOSAKTØ/ĞOSÜRF/EZSŰRF/ĞOWĂTCH
➠Čountry: 🇸🇬 🇯🇵
➠Ęxpiration: May 15-17
➠Døwnload Cønfigs Here: https://vurl.com/qAXW0
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⚙️ŠTS Fřee Înternet Ęasy Ğuide
Link: https://vurl.com/YVxy9

⚙️ŤNT ÜnblØking Ťricks (Băse Øn Mý Expęrienče)
[As of May 2021]
Link: https://vurl.com/XYwxm

⛔ BASAHING MABUTI ⛔
▪️Řändøm Błøckïng.
▪️Şpeed děpends øn Sěrvęr, Løcatiøn & Timę.
▪️Wăg gąmìtìn są BĄWĄL para tumagal ang Sęrvěrs.

ctto: Vash

ANDITO NA – NOLOAD CONFIG / PROMONET

💢💢 s U w E n – c O n f i g s 💢💢
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸🔹SMÅRT-TNT-SÜN-DíTÖ🔹🔸
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🙏 Ń Ö Ĺ Ö Ä D | N Ö P R Ò M Ö 🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📛 Mây 8 `2021 ( Sâtürdây )
🌟 Nápstérnètv cönfigs
📛 Gigá prômō – ML10 ( EHi – KTR – ÔVPN )
🌟 ópén fôr wîfí & rôôtéd
📛 STS ( NÔLÖÀD – Selected area )
🌟 DíTÔ ( NÖLÔÂD – NÔ DÁTÀ dédûctíön )
📛 DígîtáL ôcêàn SG server
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Good for :
✓ Facebóôk | messéngèr app
✓ browsing ( gôógle chrome )
✓ YóùTubé ( 1080 p )

NOTE :

✓ CDC Lang po pag no browse ..
✓ airplane mode mo pag ayaw mag Connect ..

created by : °°sUwEn°°

LODIxyruss Update (Uno)

🔯Permission To Post Admin🔯
May 7, 2021
♋SMART-TNT-SUN-NO LOAD(no expiration)
♋SMART TNT SUN GLOBE TM PROMO(30 DAYS)
ALL SG SERVER
GOOD FOR
GAMING(low ping 50 to 80)
Streaming
YouTube
At iba pa.
✔KPN TUNNEL REV (ktr)
✔HTTP INJECTOR (ehi)
✔NapsternetV (npv2)
✔HTTP CUSTOM (hc).
🔥🔥🔥🔥BASAHIN MUNA🔥🔥🔥🔥
➿NASALUOB NG LINK ANG FILE AND APP
➿NASALUOB DIN ANG TUTORIALS KUNG PAANO GAMITIN
➿EVERYDAY PO KAYO MAG DOWNLOAD NG NEW CONFIG DAHIL MINSAN NAG DADOWN YUNG SERVER KAHIT DI PA UMAABOT YUNG EXP DATE
➿IDOWNLOAD LAHAT NG CONFIG PARA MAKAPAMILI KUNG ANONG CONFIG BA ANG MALAKAS SA AREA MO
💥SMART TNT SUN NO LOAD/NO PROMO
5 Sg Vmess SERVER


💥SMART TNT SUN GLOBE TM PROMO
4 SG SERVERS
🔥GIGA STORIES 50/99/299
🔥GIGA GAMES 50/99/299
🔥GIGAPRO STORIES 199/599/999
🔥GIGAPRO GAMES 199/599/999
🔥ML10/50
🔥UNLI ML10/50/150
🔥FUNALIW
🔥EASY SURF
🔥WATCH N PLAY
🔥FB10
DOWNLOAD HERE

New Update Smart Tnt Sun UNBLOCKING TRICK


Thanks me later
Created by Dark Viruz

GTM NO LOAD NO PROMO

3 NEW PRIVATE SERVER / 04-29-21
NO SPEED CAP
OPEN ALL SITE
❎Block rooted device
❎No torrent
❎No ddos

GTM NO LOAD&GS
NO SPEEDCAP
OPEN ALL SITE
NO TORRENT
ENJOY 🎉

HA TUNNEL
GTM & Globe switch Config

Follow steps Gtm&globeswitch:

  1. Claim 20mb offer or free spin sa Gswitch.​
  2. Go to Http Injector > tools > IP Hunt. Airplane mode muna then type 100 (Make sure na 100.xxx.xxx.xxx ang IP nyo para ma di maconsume at bypass 20MB ng gswitch.​ On data then search lalabas na yung na hunt nyo na ip adress.
  3. Import config on HA Tunnel Plus then connect. As long as di nacoconsume yung 20mb or di pa naeexpired coconnect parin yan kahit idisconnect ❤️🎉

Tips: 100.90-99 and 100.100-109 ihunt nyo.
Try : android 10 ip hunt 10.76-79

Tips: Open ha tunnel > click upper left side yung 3line > setting > scroll down click na base tunnel change p2p connect nyo na.

ADD TIME +
HiLL about sa HA TUNNEL sa ADD TIME+ Start niyo muna yung config na dl niyo saken or sa iba then Click niyo ung 3 dots(tuldok) sa upper right side tapos click renew access watch tapos hantayin niyo matapos yung ads. 5hrs time madadagdag sa add time niyo 👍🎉.

HA TUNNEL NOT CONNECTED
gagana yung gtm&gs sa android version8&9 below base yun sa mga di makaconnect at nag ccomments. Next kun di kayo agad makaconnect palitan nyo ung server or mag IP hunt ulit kayo uulitin ko wag nyo tigilan hanngan wala pa sa isan oras 🎉 kasi yung iba di na naggffeedback nakkita ko sa ppd records ung mga nag ddl. Yun lang salamat sa suporta alabyoall ❤️✌️

ccto: Jayar

CIPHERWOLF FREENET CONFIGS

PTPA-APR.28.2021

NOLOAD AND ALLNET PROMOS

XRAY-VMESS-VLESS PROTOCOL
STS-GOMO NOLOAD CONFIG
SG-GE-KOREA-USA-INDO-JP-RU
NETMOD-QV2RAY PC-MODEM
NAPTERV-INJECTOR-HCUSTOM

EXPIRES EVERY 3-7 DAYS

ALLNET OVPN PROMOS
SG AND KOREA AMAZON
GTM-SMART-TNT-SUN
FOR PC-ANDROID-iOS
GIGASTORIES-GIGAVIDEO
TM-FB10-ML10-GIGAGAMES
TNTML10-GAMETIME-FUNALIW
15 DAYS EXPIRATION

STS NO LOAD + GOMO NO LOAD

✳️🔰✳️Config Update✳️🔰✳️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸🔹SMART-TNT-SUN-GOMO🔹🔸
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🙏 Ń O Ĺ Ö Ä D | N Ö P R Ò M Ö 🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💢 ApriL 26 `2021 ( Sunday )
⚡ Napsternetv configs
💢 Giga promo – ML10 ( EHi – KTR – OVPN )
⚡ open for wifi & rooted
💢 Gomo ( UnLimited & NÔ capped )
⚡ STS ( NÔLÖÀD – Selected area )
💢 SG – US server
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Good for :
✓ Facebook | messenger app
✓ browsing ( google chrome )
✓ YóùTubé ( 1080 p )

NOTE :

✓ CDC Lang po pag no browse ..
✓ airplane mode mo pag ayaw mag Connect ..

created by : °°sUwEn°°

🆕 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥 24, 2021
🆓 𝗡𝗼𝗟𝗼𝗮𝗱: STS-GOMO (npv2/ehi/hc/hat)
🆒 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼: GTM-STS (ehi/ktr/sks/ovpn/svi)
♨️ 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿𝘀: Private | Linode | VIP | XRAY
🗓️ 𝗘𝘅𝗽𝗶𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: 3 Days & Unknown Expiry

☑️ NapsternetV (npv2)
☑️ HTTP Injector (ehi)
☑️ HTTP Custom (hc)
☑️ HA Tunnel Plus (hat)
☑️ KPN Tunnel Rev (ktr)
☑️ SocksHTTP (sks)
☑️ OpenVPN (ovpn)
☑️ SVL Injector (svi)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✬✬✬ NOLOAD CONFIGS ✬✬✬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➠Sim: Smart | TNT | SUN | GOMO
➠Promo: NOLOAD | NOPROMO
➠Country: 🇺🇸 🇯🇵 🇸🇬 🇦🇺 🇨🇦
➠Expiration: 3 Days & Unknown Expiry
➠Download Configs Here: https://vurl.com/VJ29B
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✬✬✬ PROMO CONFIGS ✬✬✬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➠Sim: Globe | TM | Smart | TNT | SUN
➠Promos: GIGA Promo/GAMETIME/ML10/WildRift/FunAliw/FB10-ML10/GOSAKTO/GOSURF/EZSURF/GOWATCH
➠Country: 🇮🇳 🇺🇸
➠Expiration: April 30 & Unknown Expiry

⚙️𝙎𝙏𝙎-𝙂𝙊𝙈𝙊 𝙁𝙧𝙚𝙚 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙚𝙩 𝙀𝙖𝙨𝙮 𝙂𝙪𝙞𝙙𝙚

⛔ BASAHING MABUTI ⛔
▪️Random Blocking.
▪️Speed depends on Server, Location & Time.
▪️Wag gamitin sa BAWAL para tumagal ang Servers.

ctto: vash